November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
30  

 

A múlt megismerését lehetővé tevő, úgynevezett történeti forrásanyag őrzésére háromféle közgyűjtemény szolgál: a tárgyi emlékeket a múzeumok, a nyilvánosság számára készült, rendszerint több példányban, nyomdai úton előállított könyvészeti anyagokat a könyvtárak, az egy-egy intézmény vagy személy működése, élete során keletkezett iratokat pedig a levéltárak gyűjtik. Levéltári szempontból iratnak minősülnek a szövegek, számadatsorok, térképek, tervrajzok és vázlatok, bármilyen alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkeztek is. Az iratok általános gyűjtő- és őrzőhelye az irattár, a levéltárba csak a már kiválogatott történeti értékű iratok kerülnek.

A Budapesti Corvinus Egyetemen két levéltár működik: az Egyetemi Levéltár gyűjti az universitas központi hivatalainak, szervezeti egységeinek, valamint a Közgáz Karoknak, illetve ezek jogelődei szervezeti egységeinek történeti iratait. A Budai Campuson működő Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltári részlege gyűjti a campus karainak, illetve jogelőd intézményeinek iratait. Az Államigazgatási Kar is tervezi külön levéltári egység felállítását.

Mindkét egyetemi archívumban szinte hiánytalanul megtalálhatók a központi szervezeti egységek (rektori, dékáni hivatalok) iratai, továbbá a hallgatói tanulmányi nyilvántartások. A tanszéki iratok (kivéve a Budai Campust), a professzori hagyatékok, szakszervezeti és hallgatói egyesületi irategyüttesek sajnos már korántsem alkotnak ilyen teljes sorozatot.

Az iratok nyilvános megismerését szolgálja a kutatási segédletek – úgynevezett repertóriumok – kiadása, a levéltárak őrzésében lévő rendezett (és érdekesebb) iratokból készült forráskiadványok összeállítása és publikálása, valamint a bárki számára biztosított ingyenes – és csak a törvény által korlátozott – kutatási lehetőség. A levéltárakban őrzött iratanyagról és a kutatási lehetőségekről az említett repertóriumokból, illetve az egyetemi honlapról lehet tájékozódni.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.